Sv. Valentin Římský

Památka: 14. února

Profil: Duchovní v Římě, možná biskup. Lékař. Uvězněn, protože pomáhal mučeným ve vězení.Během té doby obrátil žalářníka, protože vrátil zrak jeho dceři. Jméno Valentin Římský a Valentin z Terni se občas vyskytují jako jména dvou svatých, mnoho vědců věří, že je to jedna a tatáž osoba.
Existuje několik teorií o původu svátku sv. Valentina. Někteří věří, že Římané měli v polovině února zvyk, kdy chlapci kreslili jména dívek na počest sexu a božstev plodnosti, Februata Juno; duchovní "pokřtili" tento den, jako některé další, jménem svatého, aby předešli těmto praktikám; ostatní se domnívají, že zvyk posílat valentýnky 14. února se opírá o víru, že ptáci se ten den začínají párovat; Od roku 1477 Angličané spojují tento den se svátkem Valentina, protože "ten den si každý ptáček najde družku". 

Zemřel: umlácen  a zkrácen o hlavu asi 269 v Římě; spálen na Via Flaminia; ostatky později přeneseny do kostela sv. Praxeda

Patron: zasnoubené dvojice, včelaři, epileptici, omdlívající, přání, šťastné svatby, láska, zamilovaní, postižení morem, cestovatelé, mladí lidé

Atributy: ptáci, růže, biskup s postiženým nebo epileptickým dítětem u nohou, biskup s kohoutem, biskup odmítající uctívat modlu, popravovaný biskup, duchovní nesoucí meč, duchovní držící slunce, duchovní vracející zrak slepé dívce

Stáhnout info + obrázek sv. Valentina